Winnica Czak
Winnica oraz gospodarstwo agroturystyczne w Regulicach